لغات زبان انگلیسی را با کاردستی به کودک بیاموزید!

طراحی

با ساخت کاردستی به فرزند خود می توانید لغات زبان انگلیسی را آموزش دهید. در اینجا با مقوا ، چسب ، ماژیک می توانید  کاردستی زیر را بسازید.

 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه