چگونه با بازی رنگ ها را به کودک آموزش دهیم؟

طراحی

شما با ساختن کاردستی و ایجاد بازی های جدید می توانید رنگ ها را به کودکان آموزش دهید. این بازی های ساده را در خانه طراحی کرده و با کودک بازی کنید.

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه