آموزش شمردن و یادگیری اعداد با استفاده از بازی و کاردستی

طراحی

با استفاده از رنگ و چوب بستنی یا گیره لباس می توانید کاردستی هایی بسازید که به مهارت شمردن کودکان کمک می کند.

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه