آموزش منظومه شمسی به زبان کودکانه با کاردستی

طراحی

با ساخت کاردستی زیر می توانید به زبانی ساده منظومه شمسی و حرکت زمین در اطراف خورشید را شرح دهید.

 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه