نقش مدیران در مدیریت زمان کارکنان

طراحی
"به یاد داشته باشید زمان از دست رفته قابل برگشت نیست."
 انجام درست کارها در زمان مناسب هنر است و این مسأله نیاز به برنامه‌ریزی دارد. مدیریت زمان چیزی جز بهترین استفاده از زمان نیست.
مدیران و فرماندهان نقش مهمی در تحقق مهارت های مدیریت زمان در کارکنان ایفا می کنند.
مدیریت به معنای نشستن در یک اتاق و نظارت از آنجا نیست. اگر انتظار دارید که اعضای تیم شما به‌موقع محل کار برسند، باید در ابتدا خودتان به‌موقع به محل کار بروید. در واقع باید در ابتدا از خودتان شروع کنید.
قوانین و مقررات یک سازمان نه تنها برای زیردستان، بلکه برای رهبران و سرپرستان تیم نیز باید اجرا شود. مدیران در ابتدا باید خود به سیاست‌های شرکت احترام بگذارند و سپس انتظار اجرای آن را از کارکنان داشته باشند.
از کارکنان خود بخواهید میز های خود را مرتب کنند. حتی گاهی به میز های کارکنان مراجعه کنید و ببینید آیا فایل‌ها و پوشه ها به درستی مرتب شده اند. می‌تواند یک روز در هفته به کارکنان خود بیاموزید که چگونه میز خود را مرتب کنند.
از سرپرست های هر بخش بخواهید تا کاغذ، خودکار، دفترچه یادداشت و ... در اختیار کارکنان قرار دهند.
مسئولیت هایی در زمینه تخصص و مهارت های مرتبط به کارکنان خود واگذار کنید. همچنین ضوابط کار را از ابتدا به کارکنان خود منتقل کنید.
عملکرد کارکنان را دنبال کنید و از ورود و خروج به‌موقع آنان مطلع باشید و از کارکنانی که به‌موقع حاضر می‌شوند قدر دانی کنید.
سرپرست هر بخش باید از وظایف کارکنان آن بخش مطلع باشد و مطمئن شود هر شخص در ابتدا وظایف مهم خود را انجام می‌دهد و برای انجام به‌موقع کارها پاداش در نظر بگیرید.
یک شنونده خوب باشید. کارکنان باید به راحتی به رئیس خود دسترسی داشته باشد و با وی گفتگو کند. بدین صورت شما قادر خواهید از مشکلات شرکت خود باخبر شوید و پیشنهاد های مختلفی را بشنوید.


دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه