چگونه یک مقاله خوب بنویسم؟

طراحی
مقالات دارای درجه‌بندی هستند و مقالاتی خوب هستند که بتوانند درجه‌بندی بالاتر از ۷۰ درصد را کسب کنند. از این رو برای دانش آموزان بسیار حائز اهمیت که سطح مقاله آنان قابل قبول باشد.
با این حال روش‌هایی وجود دارد که به شما کمک می‌کند تا مقالات معتبر تری بنویسد و کیفیت مقاله شما از کیفیت مطلوبی برخودار باشد.

در وحله اول به نگارش متن بسیار توجه کنید:

شاید این مسأله بطور پیچیده به چشم نیاید اما بسیاری از دانش آموزان از آن غفلت می کنند. یکی از مهم‌ترین معیارهای نوشتن مقاله است. بنابراین برای اینکه مقاله شما از کیفیت بالایی برخودار باشد، باید به همه بخش‌های های آن توجه کنید حتی املا، ساختار و …

انتخاب موضوع مقاله:

سعی کنید در  انتخاب موضوع مقاله سخت‌گیر باشید و صرفاً چون به آن موضوع اشراف دارید یا موضوع جالبی است، آن را انتخاب نکنید. از انتخاب موضوعات بسیار گسترده که از پس آن برنیایید  نیز اجتناب کنید. در هنگام انتخاب موضوع به منابع آن نیز تعوجه کنید . ببینید منابع بررسی موضوع انتخابی شما معتبر هستند و شما می‌توانید به آن‌ها دسترسی داشته باشید.
برخی از مقالات بسیار تخصصی هستند و شما شاید بتوانید منابع بسیار کمی در زمینه مورد نظر پیدا کنید.

هدف مقاله خود را درک کنید:

شما باید هدف مقاله خود را به خوبی درک کنید و ببینید منظور اصلی از سؤالی که مطرح کرده‌اید چیست تا بتوانید مقاله بهتری ارائه دهید.

کیفیت منابع و سیستم ارجاع:

حال که هدف اصلی مقاله را تعیین کردید و میدانید به دنبال چه هستید، وقت آن رسیده منابع مناسب را پیدا کنید. شما باید با ادبیات و نوشتار مقالات آشنا باشید تا بتوانید منابع را نیز درک کنید. کتاب‌ها درسی می‌توانند یک منبع بسیار خوب باشند. حتی در مقالات درجه اول نیز استفاده از منابع درسی را از یاد نبرید. اعتبار منابع به مقاله شما اعتبار می بخشد.

عمق دانش:

برای نوشتن یک مقاله خوب شاید نیاز باشد منابع بسیار زیادی را مطالعه کنید . اگر کیفیت مطالعه شما کم باشد، طبعا کیفیت مقاله نیز کاهش می یابد. از این رو در هنگام مطالعه سعی کنید سر فصل هایی که به موضوع مقاله شما نزدیک‌تر هستند را در ابتدا مطالعه کنید.

ساخت استدالال:

شاید شما با اندکی مطالعه به یک نظر در مورد مقاله بنویسد. اما بدانید تا ساخت اسدلال راه بسیاری است. برای استدلال سازی باید به اندازی کافی مطالعه و در مورد نظر خود بسیار تفکر کنید. هنگامی سعی دارید به استدلال بپردازید گستردگی مطالعه خود را افزایش دهید. تا بتوانید بهترین استدلال را در مقاله ارائه دهید.
برای افزایش کیفیت مقاله شما باید از دیدگاه‌های گوناگون به استدلال خود نگاه کنید و نظر دانشمندان را نیز در نظر بگیرید. استلال شما باید منطقی و با دلایل کافی ارائه شود و در چهارچوب علم باشد.

ساختار مقاله:

مقاله شما باید دارای ساختاری منظم باشد. یک ساختار درست شامل معرفی، بدنه اصلی و نتیجه می باشد.
در قسمت معرفی شما باید مقدمه‌ای درباره مقاله و هدفتان بیان کنید. مقدمه باید مختصر بوده و به نکات اصلی اشاره کند. در بدنه اصلی نیز از گزاف گویی پرهیز کنید. سعی کنید مطالبی را عنوان کنید که ارزش مطالعه را داشته باشد . از طرفی مطالب و مطالعات را به خوبی بیان کنید و   نوشتن نکات کلیدی را نیز از یاد نبرید. در متن مقاله باید به جواب سؤالاتی که در ابتدا مطرح کردید به مرور نزدیک شوید.
در انتها نتیجه مقاله قرار می‌گیرد که باید یافته های شما باشد. در این قسمت باید استلالات و نظریه خود را به وضوح بیان کنید.

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه