طراحی با استفاده از لوله برای دفتر کار

طراحی

 این یک دفتر کار با فضای 989 متر مربعی است که توسط Supermachine Studio  برای Hubba در هابیتو در بانکوک طراحی شده است. 

 

در این مکان کارکنان می توانند با یک دیگر به گفتگو نشسته و باهم بحث کرده و ایده های جدید شکل بگیرد. در این فضا بر اساس شعار این مجموعه«شما هرگز به تنهایی کار نخواهید کرد» شکل گرفته است.

جدا از چشم نوازی لوله ها یک سیستم روشنایی جذاب نیز هستند.

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه