با استفاده از مقوا و نی یک ماشین اسباب بازی بسازید

طراحی

 با استفاده از نی، مقوا، بادکنک و درب بطری می توانید یک ماشین اسباب بازی جالب بسازید.

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه