نحوه استفاده از قانون 10-30-60 در دکوراسیون منزل

طراحی

یکی از قوانین دکوراسیون، میزان استفاده از رنگ ها است. قانون 10 30 60 قانونی است که بیان می کند شما باید 60% فضای خود را به یک رنگ، 30% به رنگ دیگر و 10% را به رنگ دیگری اختصاص دهید. 60% می تواند رنگ دیوارها و 30% رنگ مبلمان، تختخواب، صندلی و فرش ها باشد. 10% باقی مانده نیز می تواند رنگ بالشت، آواژور، لوازم دکوری و ... باشد.

قانون 10 30 60 یک قانون کلی برای تعادل میان رنگ ها است اما اگر شما قصد دارید از رنگ های بیشتری استفاده کنید می توانید 10% دیگر نیز به آن بیفزایید ولی اگر شما پیرو قوانین نیستید پس درصدهای خودتان را بسازید!

 

10

 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه