ایده چیدمان اتاق نشیمن با استفاده از رنگ تیفانی و سفید

طراحی

رنگ های خانواده آبی، رنگ هایی آرامش دهنده هستند. رنگ تیفانی نیز از این خصلت برخودار می باشد بخصوص اگر با رنگ سفید ترکیب شود، چیدمان بسیار زیبایی ایجاد می کند.

 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه