طراحی دفتر جدید گوگل با الگو گرفتن از نمک!

طراحی

فضاهای شگفت انگیز دفاتر گوگل همواره مورد توجه بوده است. این فضاها اغلب با توجه به محیط اطراف الهام گرفته شده و با رعایت اصول زیبایی شناسی طراحی می شود. دفتر HQگوگل درMountain View از نمک الهام گرفته شده است. چراکه نمک در سال 1854  از جمله صنعت برتر این منطقه به حساب می آمد.

هندسه مولکولی نمک منبع طراحی این دفتر می باشد.

این راهرو بزرگ با استفاده از نماد های طبیعی چون چوب، گیاهان و فلز این ناحیه طراحی شده است.

بسیاری از مناطق با استفاده از رنگ طبیعی طراحی شده اند.

حتی لوازم روشنایی نیز از الگو نمک پیروی می کند.

این دفتر شامل 3 کافه، محل ناهار خوری با 216 نفر گنجایش، سالن اجتماعات با 178 نفر جمعیت و .. می باشد.

سقف این دفتر نیز به طرز زیبایی با توجه به الگوی نمک طراحی شده است.

در این بین فضاهایی هم وجود دارند که مستقیما از نمک الگو نمی گیرند.

از کاشی های مختلف این ناحیه با یک رنگ برای طراحی کف بهره گرفته شده است.

باشگاهای ورزشی نیز در این دفتر وجود دارند.

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه