تکنیک GTD چیست؟

طراحی
مدیریت زمان یکی از مباحث بسیار گسترده در زمینه مطالعه می باشد. به هم دلیل تکنیک های مختلفی برای مدیریت زمان ابداع شد که هر کدام می تواند برای افراد مختلف موثر باشد. تکنیک پومودورو، تکنیک GTD ، تکنیک فرانکلین کاوی، قانون ۲۰ـ۸۰ و … از جمله تکنیک های مدیریت زمان می باشند. که در این بخش به توضیح تکنیک GTD خواهیم پرداخت.
این تکنیک بر اساس سازماندهی و پیگیری وظایف و پروژه های شما استوار است. شاید هدف این تکنیک از صرفا انجام کارها فراتر باشد.
اولین گام در روش جی تی دی این است که فکر شما را آزاد شود. وقتی شما به کارهایی که در هفته های آینده فکر می کنید ذهنتان مشغول می شود. این تکنیک توصیه می کند تا تمام کارهایی که در ذهنتان است را روی کاغذ بنویسید.
خب حالا باید چه کار انجام دهید؟
حالا باید یک لیست حاوی عناوین زیر باشد.
در حال انجام
اقدام بعدی
اقدام در حال انتظار
پروژه ها
حذف شده
حال تمام کارهای که ذهنتان را مشغول کرده به ترتیب اولویتی که دارید جلوی عناوین بالا بنویسید. یادتان نرود که هرکار کوچک و بزرگی را یادداشت کنید و هیچ چیزی را جا نگذارید. شاید انجام این کار برای شما ساعت ها طول بکشید اما مهم ترین بخش این تکنیک همین تخلیه افکار شما است. 
حذف شده: در حین فکر کردن به پر کردن عناوین بالا از خودتان بپرسید آیا به انجام این کار نیاز دارید؟ اگر دیگر به آن نیازی ندارید، پس ان را دور بیندازید و در عنوان حذف شده بیفزایید.اگر کاری را باید تا دقیقه دیگر انجام دهید پس بلند شوید و سریع ان را انجام دهید.
اقدامات بعدی: کارهایی که شما باید در کمتر از چند روز آینده آن ار انجام دهید حتی تماشای یک فیلم.
اقدام در حال انتظار: این اقدام می تواند به اقدام دیگری وابستگی داشته باشد. مثلا اگر حقوقتان را دریافت کنید، خرید می روید یا باید ایمیلی را به یک همکار ارسال کنید. یادتان نرود که کارها را با تاریخ فعلی مشخص کنید.
پروژه ها: پروژه ها اقداماتی هستند که به انجام چند اقدام دیگر وابسته اند. هر کدام از این اقدامات می تواند در اقدامات در حال انتظار یا اقدام بعدی و … باشد. زمانی که تمام اقدامات یک پروژه انجام شد می تواند به لیست اقدامات بعدی یا در حال انتظار افزوده شود.
شما باید هر هفته این لیست را چک کنید و اقداماتی که انجام داده اید را وارد کنید یا اقدامات جدید را بر ان بیفزایید. به زمان و تقویم دقت کنید و ببینید آیا زمان اقداماتی که نوشته اید را دارید اگر نه ان را به پروژه ها منتقل کنید.
وقتی پروژه ای تمام شد ان را از لیست پروژه ها خارج و پروژه جدید را بیفزایید.
همچنین می توانید عناوین فوق را به صورت نموداری روی وایت برد یادداشت کنید.

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه