مثبت بیندیشید و حسرت خود را به یک فرصت تبدیل کنید

طراحی

آنچه اتفاق افتاده است، اتفاق افتاده است
ما نمی توانیم زمان را به عقب برگردانیم. خوب یا بد ، درست یا غلط ، انجام شده است!

  • پس از مخلوط شدن مواد ، نمی توانیم آنها را از هم جدا کنیم.
  • وقتی حرفی از دهان ما گفته می شود، نمی توانیم آن را پس بگیریم.
  • هنگامی که ما یک عمل را انجام می دهیم ، نمی توانیم  دوباره آن را انجام دهیم.
  • پس از تبدیل چوب به خاک اره ، شما نمی توانید آن را به یک تخته چوب برگردانید.
  • امروز که فرا رسید ، زندگی در دیروز دیر است.

واقعیت چیزی که رخ داده است را نمی توان تغییر داد و این بسیار غیر منطقی است که شما در دیروز زندگی کنید و مدام سعی در تغییر دیروز کنید.
دیروز می تواند به شما احساس گناه و پشیمانی القا کند و البته این می تواند موجب بالتر رفتن درک و عقل در شما گردد. گاهی نیز فرد نمی تواند خود را ببخشید چرا در آن زمان می توانسته بهتر باشد! در نتیجه با خود آرزو می کنید کاش بیشتر می دانستید یا بهتر میشناختید و اینجاست که احساس می کنید عواطف شما فلج شده است. چه راهی برای این اتفاق وجود دارد؟ چگونه می توانید به خودتان فرصت دوباره بدهید؟

فرصت دوم برای آنچه اتفاق افتاده

1. پشیمانی های بی فایده را به یادگیری تبدیل کنید.  
پشیمانی ها در زندگی ما مهم هستند چرا که به ما در اصلاح خودمان کمک می کنند. نکته مهم این است که به جای اینکه از پشیمانی تاسف بخوریم باید دنبال درس های آموخته شده و پیدا کردن آرامش در این واقعیت باشیم چرا که این دروس ما را عاقل تر می کند.
2.از این واقعیت که احساس پشیمانی به ما در توسعه همدلی به دیگران کمک می کند ، احساس راحتی کنید.
اگر هرگز اشتباه نکنیم ، چگونه احساس همدلی داشته باشیم؟ این پشیمانی است که ما را از قضاوت و متکبر بودن باز می دارد. بنابراین ، دلسوزی و همدلی ما نسبت به سایرین ما را به آدم های بهتری تبدیل می کند. همدلی همچنین سنگ بنای هوش هیجانی به حساب می آید.
3. هرچه اشتباهات خود را بیشتر بررسی کنید شانس این  که انتخاب های آینده شما آگاه تر باشد، بالاتر می رود.
درس های گرفته شده از اشتباهات موجب می شود شخصیت شما شکل بهتری پیدا کند. در واقع زندگی شادی که امروز خواهید داشت را از درس های گذشته دریافت می کنید.
4. از خود بپرسید:آیا من در آن زمان بهترین کار را انجام دادم؟ بدون شک ، پاسخ «بله» خواهد بود 
مردم معمولاً بهترین تلاش خود را می کنند ، حتی اگر بهترین آنها فراتر باشد. افراد ناسالم تصمیمات ناسالمی می گیرند و با روشی ناسالم رفتار می کنند هیچکسی عمدا تصمیمات اشتباه نمی گیرد بلکه حتی تلاش می کند بهترین تصمیم را بگیرد. بنابراین تلاش خود را برای گرفتن تصمیم درست نادیده نگیرید حتی اگر تصمیم اشتباه گرفته باشید.
5.پشیمانی فرصتی مناسب برای تقویت توانایی بخشش است.
عدم بخشش برای خود یا دیگران یکی از مهمترین دلایل افسردگی ، اضطراب و درگیری بین فردی است. خوشبختانه ، پشیمانی این فرصت را به شما می دهد که به طور صحیح اصلاح شوید  و توانایی بخشش را در خود پیدا کنید. تلاش کنید از این فرصت سپاس گزار باشید و خود و دیگران را ببخشید.
6. از قطعات شکسته رویاها، پله ای به سمت آینده بهتر بسازید.
اگر قطعات پراکنده ای از رویاهای زندگی خود را به عنوان پله های سنگی یا به عنوان بخش هایی از یک موزائیک زندگی زیبا مشاهده کنید ، می توانید از آن بقایای شکسته قدردانی و استفاده کنید. تمام ناامیدی های شما ، چه کوچک یا چه بزرگ ، می تواند بخشی از چیزهای زیبایی باشد که تصور کردن آن سخت است و می تواند راه را برای ایجاد یک فردای بهتر هموار کند!

نتیجه

شما نمی توانید آنچه را که برای شما رخ داده است تغییر دهید ، اما می توانید از آنچه را که برای شما رخ داده است، استفاده کنید.
پس منتظر چه هستید؟ به خودتان فرصت دوم بدهید. شما سزاوار آن هستید!
امروز چه کاری می توانید انجام دهید تا به خودتان فرصت دوم بدهید؟ 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه