تقویت زبان انگلیسی کودک با استفاده از ساختن کاردستی

طراحی

 به راحتی با کاردستی هایی که میسازید می توانید به کودک خود کمک کنید تا به راحتی و با استفاده از بازی زبان انگلیسی را بیاموزد. کاردستی زیر به تقویت و آموزش زبان کودک کمک می کند.

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه