ایده ساختن جورچین های جذاب با استفاده از سنگ و برچسب

طراحی

با استفاده از سنگ و برچسب و چسب جورچین تهیه کنید. سپس می توانید از کودک خود بخواهید اشکال شبیه بهم را در کنار یک دیگر قرار دهد.

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه