روش‌های کمک به بهتر شدن دست خط

طراحی
همه ما دوست داریم دست خط هایی زیبا و گیرا داشته باشیم. شما می‌توانید با استفاده از روش‌های مختلفی به بهتر شدن دست خطتتان کمک کنید اما چه بهتر است به کودکانمان از همان کودکی زمانی که هنوز دست خطشان شکل نگرفته کمک کنیم تا خط خوبی داشته باشند. در این ادامه چند راهکار برای زیبا شدن دست کودکانتان معرفی خواهیم کرد.
استفاده از خطوط پر رنگ:
اگر فرزند شما در حین نوشتن کلمات حروف را بزرگ و کوچ می‌نویسد و اندازه آن‌ها باهم همخوانی ندارد، از این روش استفاده کنید. در این روش مثلاً اگر می خواهدc کوچک بویسد دو خط در بالا و پایین را پر‌رنگ کنید و اگر می خواد C بنویسد از دوبرابر این اندازه استفاده کنید.
استفاده از ردیابی خطوط:
خطوطی را به صورت لکه هایی پیوسته بکشید و از فرزندتان بخواهید با استفاده از مداد خطی را روی این لکه ها به صورت ممتد بکشد. این کار کمک می‌کند تا بتواند حرکت دست خود را به کنترل در بیاورد و به سمت چپ یا راست منحرف نشود.
استفاده تخته و گچ:
سعی کنید با ابزار های مختلفی به نوشتن کمک کنید. استفاده از گچ و تخته سیاه می‌تواند در نوشتن مؤثر باشد.
استفاده از یک وسیله برای فاصله:
اگر فرزند شما در هنگام نوشتن فاصله گذاری بین کلمات را رعایت نمی‌کند می‌توانید از این روش استفاده کنید. در این روش از یک وسیله کوچک مثل چوب بستنی می‌توانید استفاده کنید. روش کار ابه این صورت است که به وی بگویید هر کلمه را که نوشت چوب بستنی را در انتهای کلمه قرار دهید و سپس به نوشتن کلمه جدید اقدام کند.
استفاده از کیسه های ژله ای:
در این روسش از هر ماده ی ژله ای مانند می‌توانید استفاده کنید. درون کیسه را از ماده ژله ای پر کنید و روی میز به گونه‌ای کاملاً صاف شده باشد قرار دهید. از کودک خود بخواهید با حرکت دست خود کلمات را روی این کیسه بنویسد. اینکار کمک می‌کند تا چگونگی شکل‌گیری کلمات را درک کند.

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه