چیدکان اتاق نشیمن با استفاده از رنگ های آبی کاربنی و سفید

طراحی

آبی رنگی سرد و آرامش دهنده می باشد،بنابراین اگر خواستار دکوراسیونی آرام هستید و به رنگ های گرم تمایلی ندارید می توانید از رنگ آبی کاربنی که یک رنگ بسیار زیبا از رده آبی استفاده کنید. در ادامه دکوراسیون مختلفی را با استفاده از رنگ آبی کاربنی و سفید مشاهده می کنید.

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه