قانون پاریکنسون چیست؟

طراحی
مدیریت زمان از جمله بحث‌های مهم عصر حاضر می باشد. افراد تلاش می‌کنند تا با استفاده از قوانین مدیریت زمان از زمان خود بیشترین استفاده را داشته باشند. قانون پاریکنسون نیز یکی از قوانین مدیریت زمان محسوب می‌شود اما این قانون چیست و چگونه کار می کند؟
برای درک این قانون بهتر است با یک مثال شروع کنیم.
شما به عنوان یک کارمند اداری ۵ نامه را در دو ساعت تهیه کنید و همکارتان در ۱ ساعت  و… 
آیا شما کند هستید یا همکارتان بسیارسریع و باهوش است؟ خیر  شما تنها برای انجام این کار ۲ ساعت و همکارتان ۱ ساعت زمان در نظر گرفته است.
به طور دقیق‌تر قانون  پاریکنسون بیان می‌کند کارها انجام نمی‌شوند تا زمانی که برای آن در نظر گرفته‌اید به اتمام برسد.
پس می‌توان گفت شما هر قدر زمان برای پیشبرد هدفتان در نظر گرفته اید، همانقدر زمان باید طی شود تا شما به هدفتان برسید. اگر برای انجام کاری یک هفته در نظر گرفته‌اید دقیقاً یک هفته زمان می‌برد تا انجام شود.

از قانون پاریکنسون چگونه اسفاده کنیم؟

تا اینجا متوجه شدیم قانون پاریکنسون چیست اما چگونه از این قانون برای پیشبرد اهدافمان استفاده کنیم. همانطور که گفتیم هر قدر زمان برای انجام هدفتان در نظر گرفتید باید طی شود تا شما به هدفتان برسید پس برای اینکه زودتر به هدف مورد نظرتان برسید باید زمان را کوتاه کنید. بدین ترتیب که ضرب العجل هایی برای انجام کارها برای خود تعیین کنید. اینکه زمان را کوتاه‌تر در نظر بگیرید به این معنی نیست که آنقدر کم در نظر بگیرید که از کیفیت کار کم شود بلکه زمان اضافه در نظر نگیرید.
برای کارهای روزمره خود زمان های بیشتر از آنچه که واقعاً نیاز دارند صرف نکنید.
استفاده از این قانون به شما کمک می‌کند تا بازدهی فعالیت هایتان افزایش یابد. با افزایش بازدهی شما به هدف تان نزدیک‌تر می شوید. پس تعلل نکنید و از همین الان زمان های اضافی را حذف کنید.

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه