ایده قفسه بندی زیبا و جذاب برای خانه

طراحی

برای زیبا سازی خانه می توانید از قفسه بندی های زیبا و جذاب استفاده کنید. برای این کار می توانید از قفسه بندی هایی که به دیوار تکیه دارند نیز مانند عکس زیر استفاده کنید.

 

یکی از ایده های جذاب ساخت اشکال هندی به صورت قفسه دیواری است.

برای اتاق نشیمن می توانید از فضای ذخیره سازی زیر استفاده کنید.تا هم وسیله های مورد نظر را قرار دهید و هم روح نوینی در خانه ایجاد کنید.

استفاده از قفسه بندی های نردبانی در راهروها، اتاق خواب و حمام بسیار مناسب است.

می توانید از نورپردازی قفسه بندی های ساده را خاص جلوه دهید.

یک قفسه بندی مناسب می تواند فضای ذخیره سازی بسیاری در اتاق شما ایجاد کند.

ایجاد اشکال هندسی عجیب نیز ایده ای بسیار خاص برای قفسه بندی می باشد.

قفسه بندی های بزرگ ممکن است فضا را کسل کننده جلوه دهند اما با یک طرح خوب می توانید از این حس جلوگیری کنید.

یک فضای ذخیره سازی در اتاق نشیمن از واجبات می باشد چه بهتر که این فضا در پشت تلویزیون تعبیه شود.

همیشه قفسه بندی ها برای ذخیره لوازم نیستند گاها برای ایجاد تنوع و زیبایی می توانید از چند مورد به صورت شناور استفاده کنید.

استفاده از شش ضلعی ها برای قفسه بندی کتاب بسیار مناسب و جذاب می باشد.

استفاده از سبک های مختلف در کنار چیدمان منزل نیز می تواند گزینه بسیار جذابی باشد.

استفاده از شیشه برای قفسه بندی نیز ایده ای جذاب اسن که باید خیلی به صورت محتاط از آن استفاده شود.

در این ایده شما هر زمان می توانید فضای قفسه بندی را گسترش دهید.

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه