آموزش حروف الفبا انگلیسی با استفاده از بازی های خلاقانه

طراحی

با استفاده از لوازم ساده می توانید با کوکان خود بازی کنید. این بازی ها به گونه طراحی شده اند که کودک شما حروف الفبا فارسی یا هر زبان دیگر  را می آموزد. همچنین از این بازی ها برای یادگیری زبان انگلیسی نیز می توان استفاده کرد.

 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه