آموزش روزهای هفته به کودکان با استفاده از کاردستی

طراحی

تنها با استفاده از مقوا و رنگ یک کاردستی جذاب بسازید تا کودکان روزهای هفته و مفهوم  امروز ، دیروز و فردا را بیاموزند.

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه