ایده ساده ساخت کاردستی در خانه

طراحی

با کودکان خود بازی کنید. کاردستی بسازید. سعی کنید با لوازم ساده در دسترس کاردستی بسازید تا خلاقیت در آن ها پرورش یابد. با استفاده از بازی زیر علاوه بر سرگرمی کودکانتان رنگ ها را نیز می آموزند.

 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه