ایده دکوراسیون داخلی با رنگ بنفش و فیلی

طراحی

بنفش رنگی خنثی اما چشم گیر بوده که در ترکیب با رنگ فیلی می تواند یک دکوراسیون داخلی ایده آل ایجاد کند. توجه داشته باشید با توجه خاصیت سلطنتی بودن رنگ بنفش از این رنگ می توانید هم برای دکوراسیون مدرن و هم سنتی استفاده کنید.

دکوراسیون بنفش فیلی

دکوراسیون بنفش فیلی

دکوراسیون بنفش فیلی

دکوراسیون بنفش فیلی

بنفش فیلی

بنفش طوسی

بنفش طوسی

بنفش طوسی

بنفش طوسی

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه