آموزش دروس و مهارت های مختلف تنها با استفاده از سنگ

طراحی

با استفاده از سنگ می توانید کاردستی های ساده ای برای بازی ایجاد کنید تا کودکانتان مهارت های مختلف از جمله  ریاضی ، حروف الفبا و ... را بیاموزند.

 

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه