روش ایجاد عادت‌های بهتر مطالعه برای نوجوانان

طراحی
عادت‌های مطالعه به سادگی و یا به طور طبیعی نمی آیند. نوجوانان باید یاد بگیرند که آن‌ها را در خود تقویت کنند تا به مرور به انجام آن‌ها عادت کنند.
والدین باید به فرزندشان در ایجاد عادت‌های مطالعه خوب کمک کنند. این عادت‌ها ممکن است ابتدا سخت به نظر بیایند اما بعد از مدتی به آن‌ها عادت می‌کنید و دیگر به سختی قبل نخواهد بود.
بهبود عادات مطالعه
انتخاب استراتژی مطالعه در انجام عادات مطالعه خوب نیز مؤثر می باشد.
بسیاری از معلمین برای نحوه آموزش خود برنامه‌ای تهیه می‌کنند و در آن سر فصل دروس هر جلسه و تاریخ آزمون ها را مشخص می‌کنند که می‌تواند به برنامه‌ریزی شما کمک کند.
یک تقویم کلی دیواری ایجاد کنید.می توانید ساعت کلاس‌های مختلف را با ماژیک های رنگی روی آن علامت بزنید.همچنین برای اینکار می‌توانید از اپلیکیشن های تقویم نیز استفاده کنید که ساعت کلاس ها، قرار های ملاقات، مطالعه و … را به شما یادآوری کند.
با استفاده از تقویم یک برنامه هفتگی ایجاد کنید. نوجوانان خود باید بتوانند به مرور زمان این برنامه هفتگی را تهیه کنند.ایجاد این تقویم هفتگی به نظم بیشتر نوجوان کمک می کند.
برای هر روز یک چک لیست تهیه کنید. نوجوان باید در اتمام روز کارهایی را باید انجام می‌داد چک کند و در صورت انجام شدن تیک چک شده را بزند.
مکان مطالعه و شیوه مطالعه نوجوان از اهمیت ویژه ای برای ایجاد عادت‌های مطالعه دارد. از مقالات سبک یادگیری هر فرد و انتخاب مکان مطالعه استفاده کنید.
همچنین می‌توانید پاداش هایی در نظر بگیرید. مثلاً اگر تمام لیست روزانه انجام شد می‌تواند ۱۰ دقیقه از کامپیوتر استفاده کند.
هر چیزی که ذهن نوجوان را درگیر می‌کند و موجب می شود کیفیت مطالعه وی پایین بیاید، را روی یک برگه یادداشت کند.
از معلمین نوجوان برای دریافت راهنمایی بیشتر کمک بگیرید. معلمین به برنامه‌ریزی بهتر دانش آموزان کمک کنند.
به مرور نوجوان باید برای مطالعه و دیگر فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کند.

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه