با استفاده از مقوا آسانسور بسازید!

طراحی

تنها با استفاده از مقوا و ماژیک و چوب بستگی برای کودکان خود یک آسانسور بسازید. این کاردستی زیبا موجب سرگرمی و افزایش قدرت خلاقیت کودکان می گردد.

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه