معرفی رشته شهرسازی

طراحی
مهندسی شهرسازی یکی از رشته‌های گروه فنی مهندسی می باشد. این رشته تحصیلی به بررسی امکانت شهری موجود و برنامه‌ریزی شهری برای توسعه و رفع نیاز های شهر نشینان می باشد.  در‌واقع مهندس شهرساز به ساماندهی تمامی ارگان ها و  مشکلات موجود برای تأمین رفاه و سازماندهی شهرنشینان می پردازد.

مهارت های مهندسی شهرسازی:

همانطور که گفته شد یک مهندس شهرساز به بهبود امکانت و توسعه شهری می پردازد.برای رسیدن به این هدف باید به روز باشد و ایده و اخبارهای جدید را دنبال کنید. از طرفی برای ایجاد هرگونه فضا سازی علاوه بر دانش فضاسازی شما نیازمند ذوق هنری، شناخت رنگ‌ها و … نیز می باشد.
شهرسازی رشته ای علمی بر مبانی خلاقیت است، پس نیازمند قدرت تحلیل و خلاقیت نیز می باشد. همچنین شما باید با رشته‌های دیگری چون معماری و عمران نیز در ارتباط باشید. از این رو نیازمند توانایی کار تیمی نیز می باشد.

دروس مهندسی شهرسازی:

مبانی نظری اسلام، ادبیات فارسی، اخلاق اسلامی، زبان عمومی، انقلاب اسلامی، تاریخ وتمدن اسلامی، تربیت بدنی، تنظیم خانواده و جمعیت، منابع اسلامی از جمله دروس عمومی و درآمدی بر شهرسازی، درک و بیان محیط شهری، بیان معماری، آمار در شهرسازی، مبانی طراحی،هندسه احجام و پرسپکتیو، کاربرد نقشه برداری در شهرسازی، زبان تخصصی از جمله دروس پایه می باشد.
دروس اصلی و تخصصی این رشته نیز شامل جامعه شناسی شهری، جغرافیای شهری، اقتصاد شهری، تاریخ شهر و شهرسازی در جهان، مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری، روش تحقیق در شهرسازی، مدل های کمی در شهرسازی، برنامه ریزی حمل و نقل شهری، طراحی شبکه های حمل و نقل شهری، مسکن، منظر سازی، تاسیسات و زیرساخت های شهری، برنامه ریزی منطقه ای، طرح شهرسازی، بافت های فرسوده و تاریخی، پروژه می باشد.

بازارکار مهندسی شهرسازی:

یک مهندس شهرساز در بسیاری از نهادهای دولتی چون وزرات راه و شهرسازی، وزارت مسکن، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، مراکز تحقیقاتی مسکن و شهرسازی، استانداری ها، بنیاد مسکن، شهرداری ها و ...مشغول به کار شود. 

گرایش کارشناسی ارشد:

در مقطع کارشناسی ارشد شما می‌توانید در گرایش هایی چون برنامه‌ریزی شهری، برنامه‌ریزی منطقه ای، مدیریت شهری، طراحی شهری و طراحی فضاهای آموزشی به ادامه تحصیل بپردازید.

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه