بازی هایی ساده برای آموزش رنگ ها به کودکان

طراحی

با استفاده از لوازم ساده می توانید بازی های زیر را ساخته و با کودکان خود بازی کنید. این بازی ها به قدرت تشخیص رنگ و تشخیص تفاوت رنگ ها کمک میکند.

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه