خصوصیات یک معلم برتر

طراحی
معلمین نقش کلیدی و اساسی در موفقیت دانش اموزان دارند. یک معلم خوب دارای ویژگی‌های مختلفی است که می‌تواند به پیشرفت دانش آموز کمک کند اما این ویژگی‌ها چه هستند؟ باید بگوییم که هیچ معلمی تمامی ویژگی‌ها را ندارد اما دارا بودن اکثر انان برای موفقیت در تدریس از واجبات می باشد.

اشتیاق

دانش آموزان باید بتوانند هیجان را احساس کنند.
دانش آموزان باید شور و عشق معلم را برای کاری که انجام می‌دهند درک کنند.

آماده سازی

معلم موضوع تدریس و هدف را به خوبی می داند.
معلم روزانه برنامه های خود را آماده می کند و درس می دهد.

نقطه قوت

همیشه به موقع تصمیم می گیرد.
شروع و پایان کلاس در زمان تعیین شده.
از دانش آموزان می‌خواهد که به‌موقع به کلاس بیایند و به‌موقع خارج شوند.

پشتیبانی و نگرانی برای دیگران

دانش آموزان می دانند که معلم نگران آینده و موفقیت انان است. 
با دانش آموزان وقت می گذراند.
کمک می‌کند تا دانش آموزان خلاقیت خود را اجرا کنند.
دوستانه و مودب رفتار می کند.
حامی و دلگرم کننده است.
همواره لبخند بر لب دارد.

انجام روش مؤثر

از روش‌های جدید برای فهمیدن استفاده می کند.
با یک کار سرگرم کننده به یادگیری کمک می کند.
از پوشیدن لباس‌هایی که حواس دانش آموز را پرت می‌کند خودداری می کند.
از انواع فعالیت ها چون آزمایش کردن برای یادگیری استفاده می کند

از زمان استفاده می کند

زمان کلاس را به درستی تقسیم می کند.
از انجام دادن کارهای غیر مرتبط دانش اموزان جلوگیری می کند.
ایجاد روابط مناسب با دانش آموزان
اجازه نمیدهد نام او به تنهایی صدا کنند.
سعی می کند یک رابطه سالم ایجاد کند.
به دانش اموزان احترام می‌گذارد حتی اگر نظر مخالف داشته باشند.

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه