یک روش جالب برای تمرین زبان انگلیسی با کودکان

طراحی

با لوازم ساده در منزل می توانید  کاردستی هایی بسازید و در اوقات فراغت با کودک خود زبان تمرین کنید. در زیر می توانید کلمات مختلفی را روی مقوا بنویسید و از کودک بخواهید چوب ها را در جای درست قرار دهد.

 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه