پالت های مختلف رنگ زرد

طراحی

رنگ زرد از جمله رنگ های گرم است که موجب افزایش انرژی و شادی می شود. این را می توانید با رنگ های مختلفی چون آبی، بنفش، سبز و ... ست کنید.

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه