با مقوا برای بچه ها کاردستی بسازید و بازی کنید

طراحی

با استفاده از مقوا می توانید پازل زیر را طراحی کنید به قدرت تحلیل و تفکر کودک کمک می کند. همچینین می توانید کاردستی بسازید تا کودکان در کنار سرگرم شدن، مهارت ساخت کاردستی را نیز یاد بگیرند.

 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه