کودکی یعنی ذوق برای بهانه‌های کوچک، و گریه برای اتفاقات بی اهمیت

طراحی

به کودکان خود یاد دهیم از هر چیز کوچکی لذت ببرن.

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه