آموزش ریاضی با بازی و کاردستی

طراحی

با استفاده از کاردستی و بازی زیر می توانید به کوکان خود در یادگیری جمع و تفریق کمک کنید. این روش به کودکان در درک بهتر ریاضی کمک می کند.

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه