ایده هایی جذاب برای بستن و مدیریت کابل های الکترونیکی در محل کار

طراحی
 

کابل های متصل به رایانه ها ، سیم های شارژر و ... در محل کار همیشه آزاردهنده بوده و موجب برهم ریختگی محل کار می شوند. البته این مشکل در منزل نیز برای کابل های تلویزیون و سیم شارژر وجود دارد.  بدین منظور لوازم خاصی برای بستن و مدیریت این کابل ها تولید شده اند. در ادامه شاهد برخی از این لوازم خلاقانه خواهید بود.

کابل خلاقانه

 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه