آموزش نقاشی اشکال هندسی با خط کش و رنگ

طراحی

با استفاده از یک خط کش اشکال هندسی، قطره چکان و رنگ می توانید نقاشی اشکال هندسی را به کودکان خود آموزش دهید و آن ها را سرگرم کنید.

 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه