چیدمان اتاق کودک برای اینکه فضای بیشتری داشته باشند

طراحی

وسیله های اتاق کودک خود را هر چند وقت یک بار جابجا کرده و سبکی جدید بسازید. سعی کنید اسباب بازی هایی که لازم ندارد را در جایی نگه دارید و فضای اتاق برای بازی کودک کاملا آزاد باشد. همه اسباب بازی ها را در دسترس قرار ندهید. سعی کنید از قفسه های باز برای اتاق کودک و نگهداری اسباب بازی های او استفاده کنید.

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه