با کاردستی های ساده مفهوم اندازه را به کودکان بیاموزید

طراحی

شما می توانید با استفاده از لوازم بسیار ساده، مرتب سازی اشیا را بر حسب اندازه به کودکان خود بیاموزید. برای این کار تنها به مقوا، قیچی، ماژیک و پوم هایرنگی در اندازه های مختلف دارید. شما می توانید به جای پوم های رنگی از توپ های کوچک در اندازه های مختلف و یا هرچیزی که سایزهای مختلف در منزل موجود دارید استفاده کنید.

 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه