چرا برای موفق شدن نباید آرزو کرد؟

طراحی

زمانی که آرزو می کنید در آن سقوط می کنید. در واقع وقتی دلیلی برای آرزویی داشته باشید خوب است اما اگر بی دلیل آرزو کنید هیچ وقت به سمت آرزو خود حرکت نمی کنید. در حقیقت ، اگر می خواهید در کاری موفق باشید ، هرگز نباید آرزو کنید.

غالباً ما آرزو برای چیزهای مختلف آرزو می کنیم. آرزو می کنیم پول بیشتری داشته باشیم. کاش می توانستیم بهتر به نظر برسیم. کاش می توانستیم در شکل بهتری قرار بگیریم.
کاری که من می خواهم انجام دهید این است که کلمه « آرزو» را از واژگان خود پاک کنید. در عوض ، آن را با عبارت «تعهد»جایگزین کنید. بنابراین به جای آرزو کردن برای چیزهایی که در زندگی می خواهید ، تعهد کنید.

تصمیمات کاملاً متعهدانه بگیرید

وقتی من سخنرانی های انگیزشی می روم ، به مخاطبان خود می گویم «تصمیمات کاملاً متعهدانه» بگیرند. یعنی به جای این که آرزوی موفقیت داشته باشید ، باید تصمیمات محکمی بگیرید تا به اهداف خود برسید.
در ابتدا ممکن است ساده به نظر برسد اما بین تصمیم گیری کاملاً متعهدانه و صرفاً آرزو کردن تفاوت معنی داری وجود دارد. هر زمان که تعهد درگیر باشد ، انگیزه ای بسیار قوی تر به وجود می آید که موجب می شود هر کاری که لازم است برای دستیابی به اهداف خود انجام دهید.

مثال تعهد

در اوایل کار خود در رقابت های ورزشی رزمی را که دیدم شگفت زده شدم. آرزو می کردم که بتوانم هنرهای رزمی را در سطح بالاتر انجام دهم. آرزو می کردم بتوانم قهرمان جهان شوم. من به طور مرتب تمرین می کردم اما در رقابت عالی نبودم.
سپس به جای اینکه فقط بخواهم قهرمان جهان شوم ، تصمیم کاملا متعهدانه ای گرفتم که سخت تلاش کنم تا عنوان قهرمانی جهان را کسب کنم. من تصمیم گرفتم که برای پیروزی هر کاری انجام خواهم دهم. من حتی این را روی کاغذ نیز یادداشت کردم.
این تعهد به طور خودکار منجر به اقدامات خاصی شد که قبلاً انجام نمی دادم. علاوه بر اینکه خودم را به یک برنامه آموزشی دقیق متعهد کردم ، از این رو بیشتر در رقابت ها حضور داشتم. از طرفی این واقعیت را پذیرفتم که نمی خواهم فوراً در این رویدادهای بزرگ پیروز شوم.

من همچنین با چند قهرمان جهان َآشنا شدم و با آنها در ارتباط بودم. این قهرمانان با جلسات مربیگری خصوصی به من بیشتر کمک کردند. حتی اگر من برای ملاقات با آنها (با پرداخت هزینه های سنگین) مجبور شدم به نقاط مختلف سفر کنم. توجیه من این بود که بهترین افرادی که از آنها می توانم یاد بگیرم کسانی هستند که قبلاً کاری را انجام داده اند که شما قصد انجام آن را دارید.
من این ذهنیت را از زمانی که آرزو کردم تصمیمی کاملاً متعهدانه برای تبدیل شدن به یک قهرمان جهان بگیرم ، ایجاد کردم. همچنین به این مسئله واقف بودم که پیشرفت به یک باره رخ نمی دهد . با این حال ، طی چندین سال پیشرفت و پایداری در سال 1999 ، سرانجام برای اولین بار قهرمان کاراته جهان شدم.

مراحل انتقال از آرزوها به تعهدات

بنابراین بر اساس تجربیات من تاکنون ، در اینجا گام های اساسی برای انتقال آرزوهای ساده به تعهدات اصلی وجود دارد:
اهدافی را که را میخواهید متعهدانه در مورد آن ها تصمیم بگرید شناسایی کنید.
این تصمیمات را بر روی کاغذ بنویسید و آن را به عنوان یک قرارداد امضا کنید
این تعهدات را به دیگران اعلام کنید
در صورت تمایل به اشتراک بگذارید که به چه تعهداتی پایبند هستید.
این روش به شما کمک می کند که ذهنتان دگیر شده و در راستای تعهدتان تفکر کند و در نتیجه به راه حل های جدید دست پیدا کنید.

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه