از اصل پارتو چه می‌دانید

طراحی
اصل پارتو (Pareto principle) یک اصل اساسی در زمینه مدیرت زمان می باشد. این اصل با نام هایی چون قانون ۸۰-۲۰ ، قانون افراد اندک اساسی و اصل تُنُکی فاکتور نیز شناخته می شود.
اصل پارتو به چه معناست ؟
پارتو معتقد است که ۸۰ درصد نتایج از ۲۰ درصد نتیجه می شود. او دریافت ۸۰ سود از ۲۰ درصد مشتریان به دست می‌آید یا ۲۰ درصد خطاها باعث ۸۰ درصد تصادفات می شود. همچنین دریافت ۸۰ درصد ثروت ایتالیا تنها دست ۲۰ درصد از افراد می باشد.
در درک این ایده دچار خطا نشوید! دقت داشته باشید منظور این اصل این نیست که ۲۰ درصد از مشتریان تمام سود شما را تأمین می کنند. بلکه این اصل بیان می‌کند 20 درصد از مشتریان شما می‌توانند بخش اعظمی از سودتان را تأمین کنند.
در‌واقع می‌توان گفت همه چیزهایی که اتفاق می‌افتد یا انجام می دهید، خروجی یکسانی ندارد. برخی تأثیر بسیار مهم‌تر و بیشتری نسبت به بقیه دارد.
دلیل مفید بودن اصل پارتو :
اصل پارتو به شما کمک می‌کند تا بدانید اکثریت نتایج از کجا حاصل می‌شود و به آن‌ها توجه بیشتری کنید.
به مثال‌های زیر توجه کنید.
۲۰ درصد از کارگران ۸۰ درصد از تولید را به خود اختصاص می دهند: تمرکز بر پاداش این کارکنان.
۲۰ درصد از خطاها ۸۰ درصد از تصادفات را شامل می شود: تمرکز بر فرهنگ سازی این خطاها.
۲۰ درصد از مشتریان ۸۰ درصد از درآمد شما را تشکیل می دهند: تمرکز بر رضایت مشتریان.
بجای آنکه 1 ساعت، ۲۰ مقاله بنویسید، ۱۰ دقیقه فک کنید و ۵۰ دقیقه بعد را به نوشتن در مورد بهترین مقاله اختصاص دهید. به جای آنکه 3 ساعت 12 مقاله بخوانید، ۳ ساعت ۳ مقاله مهم و عمیق را بخوانید. بنابراین وقت خود را صرف کار هایی کنید که نتایج بیشتری از آن‌ها تأمین می‌شود.
 به این نکته توجه کنید: بر طبق اصل گفته شده ۸۰ درصد مونالیزا در ساعات اولیه نقاشی شده است. در این صورت جزییات کار را می‌توان ۲۰ درصد باقی‌مانده متصور شد. اگر این نقاشی بدون آن ۲۰ درصد می‌بود باز هم یک شاهکار معرفی می شد؟ مسلماً خیر.
شما برای کسب تمام آنچه که می‌خواهید باید تمام ۱۰۰ درصد را انجام دهید، اما بهتر است از مهمترین ها شروع کنید.
 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه