آموزش ساخت کاردستی برای سرگرم کردن کودکان

طراحی

با استفاده از مقوا و اشکال ویژه کاردستی هایی زیبا و جالب نیز بسازید. این کاردستی ها موجب سرگرم شدن کودکان شده و قدرت خلاقیت آنان را نیز افزایش می دهد.

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه