چیدمان منزل با استفاده از ترکیب رنگ آبی کاربنی و سرخابی

طراحی

ترکیب رنگ بسیار شاد سرخابی موجب افزایش انرژی ساکنین می شود. در اینجا ترکیب رنگ سرخابی و آبی کاربرنی را در چیدمان اتاق نشیمن مشاهده می کنید.

 

پالت سرخابی و آبی کاربنی

دکوراسیون  آبی کاربنی و سرخابی

دکوراسیون  آبی کاربنی و سرخابی

دکوراسیون  آبی کاربنی و سرخابی

دکوراسیون  آبی کاربنی و سرخابی

 

دکوراسیون  آبی کاربنی و سرخابی

دکوراسیون  آبی کاربنی و سرخابی

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه