سبک یادگیری خود را کشف کنید

طراحی

هر فرد دارای سبک یادگیری مخصوص به خود است. هیچ جواب دقیق وجود ندارد که چه سبکی برای چه شخصی مناسب است یا ترکیب سبک های یادگیری بهتر است. شما باید سبک یادگیری خود را کشف کرده و از روش‌های مرتبط با آن برای یادگیری عمیق‌تر استفاده کنید.
۷ سبک یادگیری:
بصری:
یادگیری از طریق تصویر و درک فضا
شنوایی: یادگیری از طریق گوش دادن ، صدا و موسیقی
کلامی: یادگیری از طریق گفتار و نوشتن
فیزیکی: یادگیری از طریق دست و لمس
منطقی: یادگیری از طریق منطق، استدلال و سیستم
اجتماعی:  یادگیری در گروه ها یا کار با دیگران
تنها: یادگیری  به تنهایی از طریق خودآموزی


1. بصری:
اگر معمولاً با تصاویر، نمودار ها و کتاب‌ها بهتر متوجه مفاهیم می شوید، شما احتمالاً یک یادگیرنده بصری هستید.افراد این دسته اغلب یادداشت‌هایی منظم دارند و زمان بیشتری را برای مطالعه از کتاب صرف می‌کنند.
2. شنوایی:
افراد  دسته شنوایی از طریق سخنرانی ها، ضبط های صوتی بهتر درک می‌کنند. آنها معمولا دوست دارند مطالب را به صورت آواز بخوانند و بازی کنند. 
3. کلامی:
افراد کلامی معمولاً می‌توانند به راحتی آنچه که مطالعه می‌کنند را توضیح دهند یا به صورت کتبی بنویسند. این افراد به خوبی قادرند جملات را تفسیر کنند.
4. فیزیکی:
اگر ترجیع می‌دهید به جای خواندن و نوشتن از تجربه، تعامل و مشارکت استفاده کنید، شما یک یادگیرنده فیزیکی هستید. این افراد در درس‌هایی که به آن‌ها  آزمایشگاه اختصاص داده می‌شود، عالی هستند.
5. منطقی:
افرادی که در ریاضی موفق هستند و دارای مهارت استدلال قوی هستند معمولا یادگیرندگان منطقی هستند. آنها رابطه بین مفاهیم را به سرعت متوجه می شوند و توانایی ذهنی خاصی برای پیوند دادن اطلاعات دارند که به نظر دیگران غیر مرتبط است. 
6. اجتماعی :
این افراد به راحتی با دیگران صحبت می کنند و در فهم دیدگاه های دیگران موفق هستند.از این رو معمولاً بهتر است مدرسین از این دسته از افراد باشند. اگر از کار با دیگران لذت می‌برید و ترجیع می‌دهید به صورت گروهی به حل مفاهیم بپردازید، شما یک یادگیرنده اجتماعی هستید.
7. تنها:
یادگیرندگان انفرادی معمولا ترجیح می دهند به شخصی کار کنند. آنها در مورد حل مشکل یا تحصیل به دیگران کمک نمی کنند. از آنجا که زبان آموزان انفرادی ترجیح می دهند به تنهایی کار کنند، ممکن است قبل از اینکه به کمک کسی بپردازند، زمان زیادی را صرف حل مشکل کنند. این سبک  برای دانش آموزان می‌تواند مؤثر باشد.

 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه