توضیح برای بچه های کوچک درباره وجود میکروب ها

طراحی

 

توضیح برای بچه های کوچک درباره وجود میکروب ها تقریباً غیرممکن است. این روش برای توضیح دادن به سن 5 و 2 ساله مناسب می باشد و به آنها گفته می شود که فقط به دلیل این که نمی توانید آنها را ببینید ، به این معنی نیست که آنها در آنجا نیستند. حتماً نگاهی به چهره آنها دیده اید. به علاوه ، چه کسی نمی خواهد دست میکروب خود را تزئین کند؟

 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه