دسته انتخاب رشته

انتخاب رشته

معرفی رشته مدیریت بیمه

دفاتر بیمه امروزه گسترش بسیار زیادی داشته و مردم نیز با بیمه آشنایی بیشتری پیدا کردند. از این رو وجود رشته ای مرتبط با بیمه از

انتخاب رشته

معرفی رشته طراحی لباس

در عصر حاضر لباس توجه بسیاری را به خود اختصاص داده است. از همین رو اهمیت طراحی لباس نیز نباید نادیده گرفته شود. هدف رشته طراحی لباس و پارچه، طراحی انواع پارچه برای کاربرد های گوناگون و طراحی لباس‌های متنوع با توجه به نیاز افراد، سنت ها، هنجار ها و … می باشد.

انتخاب رشته

معرفی رشته هتلداری

هتلداری یکی رشته‌های گروه علوم انسانی می باشد. رشته هتلداری به بررسی جوامع مختلف، آداب و رسوم ملل مختلف، غذاهای کشورهای مختلف، صنایع دستی و هرچیزی که به توسعه و ارتقا هتل کمک کند می پردازد.

انتخاب رشته

معرفی رشته زمین شناسی

رشته زمین شناسی از گروه علوم پایه می باشد. رشته زمین شناسی به مطالعه زمین و حوادث درون آن می پردازد. این رشته تحصیلی می‌تواند در همکاری با رشته‌های دیگر مهندسی به منظور جلوگیری و بهبود اتفاقات زمین بپردازد.

انتخاب رشته

معرفی رشته شهرسازی

مهندسی شهرسازی یکی از رشته‌های گروه فنی مهندسی می باشد. این رشته تحصیلی به بررسی امکانت شهری موجود و برنامه‌ریزی شهری برای توسعه و رفع نیاز های شهر نشینان می

انتخاب رشته

معرفی رشته مهندسی پزشکی

رشته مهندسی پزشکی نسبت به سایر رشته ها، رشته ای جدید می باشد. این رشته تحصیلی ترکیبی از ریاضیات و علم پزشکی است که به منظور تهیه و ساخت ابزار های پزشکی ایجاد

خبرنامه