دسته طراحی آشپزخانه

طراحی آشپزخانه

ایده هایی برای طراحی اپن آشپزخانه به سبک جدید

پیشخوان یا اپن آشپزخانه از نقاط کانونی آشپزخانه می باشد. شما با استفاده از ایده های زیر می توانید یک آشپزخانه زیبا و خاص داشته باشید.

طراحی آشپزخانه

آشپزخانه هایی با ایده بهینه سازی فضا

در آشپزخانه های کوچک نحوه ایجاد فضا و چگونگی استفاده از فضا اهمیت بسیار دارد. آشپزخانه های زیر یک طراحی

طراحی آشپزخانه

بزرگ تر نشان دادن فضای آشپزخانه های کوچک با طراحی ها نوین

آشپزخانه کوچک یکی از مواردی است که برای ساکنین بسیار سخت می باشد و اکثر افراد تمایلی به آشپزخانه کوچک ندارند. حال باید با آشپزخانه های کوچک

طراحی آشپزخانه

چگونه از قفسه های باز در آشپزخانه استفاده کنیم؟

کابینت های آشپزخانه قفسه های ذخیره سازی لوازم آشپزخانه هستند. کابینت ها می توانند به اشکال مختلف

طراحی آشپزخانه

ایده استفاده از کابینت های باز در آشپزخانه

استفاد از کابیت های باز برای آشپزخانه می تواند یک ایده عالی باشد.  در واقع ، قفسه های باز ، به طور کلی ، برای نگهداری و نمایش وسایل بسیار کاربردی است.

طراحی آشپزخانه

آشپزخانه هایی با پیشخوان های متفاوت

این طراحی برای یک آپارتمان مدرن واقع در  تایوان ایجاد شده است. یک پیشخوان پهن و گسترده

خبرنامه