دسته بهره وری

موفقیت

مهارت هایی اساسی و مهم که هرگز در مدرسه به شما نیاموخته اند!

اخیرا من موفقیت هایی با استفاده از مهارت هایم کسب کردم که به هیچ کدام آن ها حتی در مدرسه اشاره هم نشده بود. در واقع می توان گفت در دانشگاه تنها چیزی که آموختم صحبت کردن

موفقیت

خلاقیت را از کودکان بیاموزید!

زمانی فرا می رسد که احساس می کنیم خالی شده ایم و هیچ ایده و خلاقیتی در ذهن ما شکل نمی گیرد. در واقع شما در جستجوی خلاقیت

موفقیت

چگونه برنامه ریزی برای اهداف کوچک ما را به موفقیت نزدیک می کند؟

افراد موفق همیشه فکر می کنند موفقیت. می شوند و در نتیجه رسیدن به موفقیت در ناخودآگاه آن ها به خودی خود جای می گیرد. اکثر افراد معتقدند

موفقیت

چگونه برای انجام کار بهتر تمرکز کنیم؟

ما در دنیایی از حواس پرتی های مختلف زندگی می کنیم. مهم نیست الان کجا هستید ، همیشه حواس پرتی ها وجود خواهند داشت. همکاران و دوستان

موفقیت

5 قانون کلیدی برای رسیدن به موفقیت

تقریباً هر کسی که می شناسم می خواهد موفق شود و واقعاً هم همینطور است. اکثرا  تلاش های آنها صادقانه و اهداف خوبی نیز دارند. حتی بسیاری از

موفقیت

چرا برای موفق شدن نباید آرزو کرد؟

زمانی که آرزو می کنید در آن سقوط می کنید. در واقع وقتی دلیلی برای آرزویی داشته باشید خوب است اما اگر بی دلیل آرزو کنید هیچ وقت

خبرنامه