جدیدترین مطالب ویدیویی

اوقات فراغت

چگونه با بازی رنگ ها را به کودک آموزش دهیم؟

شما با ساختن کاردستی و ایجاد بازی های جدید می توانید رنگ ها را به کودکان آموزش دهید. این بازی های ساده را

آموزشی

تقویت زبان انگلیسی کودک با استفاده از ساختن کاردستی

به راحتی با کاردستی هایی که میسازید می توانید به کودک خود کمک کنید تا

روانشناسی

آموزش مفهوم ویروس و شستن دست به کودک

کودکان مفهوم میکروب را درک نمی کنند. روش زیر به شما کمک می کند تا به کودک خود میکروب و تاثیر شستن دست

اوقات فراغت

هم جارو کنید و هم بازی کنید!

کارهای رومزه را تبدیل به بازی کنید. با استفاده از جارو می توانید بازی زیر را طراحی کنید و به کودکتان یاد دهید

اوقات فراغت

ایده درست کردن جورچین با استفاده از اشکال هندسی

با استفاده از اشکال هندسی می توانید روی مقوا اشکال اشکال هندسی را نقاشی و طراحی کرده و جورچین

اوقات فراغت

آموزش نقاشی اشکال هندسی با خط کش و رنگ

با استفاده از یک خط کش اشکال هندسی، قطره چکان و رنگ می توانید نقاشی اشکال هندسی را به کودکان

خبرنامه